Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

Aine läbimiseks tuleb läbi viia üks praktiline andmeanalüüs ning kirjutada populaarteaduslikus vormis artikkel saadud tulemustest. Artikkel on illustreeritud asjakohaste joonistega ning on arusaadav ka mittestatistikule. Projekti võib teha kas üksinda või paaristööna. Tulemusi on vaja esitleda suulisel kaitsmisel.

Tähtajad

  • Teema valimine - 14.04.2015
  • Projekti tähtaeg - 17.05.2015 kell 23.59 GMT
  • Projekti tulemuste müümine (st esitlus) - 19.05.2015 kell 14:00 ruumis 203

Mõned väljapakutud teemad leiad siit.

Registreeri oma teemavalik siin.

Mida on vaja esitada?

a. Artikkel

Valminud populaarteaduslik artikkel tehakse avalikuks aine veebilehel.

Vaja on esitada märgenduskeeles Markdown kirjutatud artikkel. Kuna aine veebilehe postitused on kirjutatud Markdownis, siis on lihtsam projekte veebilehele lisada, kui need on tehtud Markdownis. Näiteks selle sama lehe lähtekoodi näed siit.

Artikli puhtandi võid kirjutada näiteks RStudios, aga see fail ei tohi sisaldada R-i koodi. Joonise lisamiseks salvesta see eraldi pildifailina ja lisa see pilt Markdownis kirjutatud artiklisse.

Näiteks nii:

![](joonis1.png)

Aga mitte selliselt:

ggplot(data, aes(x, y)) + geom_point()

Abiks on järgmised Markdowni näpunäited.

b. Kood

Vaja on esitada andmeanalüüsi R-i kood.

Selle eesmärgiks on veenduda, et analüüs on reprodutseeritav.

Hindamine

  • Kas populaarteaduslik artikkel on põnev ja selge?
  • Kas visualisatsioonid on atraktiivsed ja annavad vastuse uuritud küsimusele?
  • Kas andmeanalüüs on reprodutseeritav?