Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

reshape2

reshape2 on Hadley Wickhami kirjutatud R-i pakett, mis aitab laias formaadis andmetabelit transformeerida pikas formaadis andmestikuks ja vastupidi.

alt text

Laias formaadis andmestik - üks rida vastab ühele objektile. Selles reas on kirjas kõik, mis antud objekti kohta üldse mõõdetud on.

Pikas formaadis andmestik - ühe objekti andmed võivad esineda mitmel real. Iga rida kirjeldab ühe objekti ühte tunnust. Loomulikult võib laia ja pika formaadi vahel olla palju vahepealseid variante – näiteks ka ülaltoodud pikka formaati saab veel pikemaks venitada (kuidas?).

Paljud paketid tahavad sisendiks pikas formaadis andmeid (nt ggplot2 pakett või funktsioonid lm(), glm()). Inimestel on aga mugavam vaadelda ja sisestada andmeid laias formaadis. Loe artiklist Tidy Data, milline on Hadley Wickham’i arvates hea andmete esitusviis.

Järgnevalt on toodud minimalistlikud näited, mis iseloomustavad paketi reshape2 funktsionaalsust.

andmed = data.frame(nimi= c("Mati", "Toomas", "Kati"),
          sugu = c("M", "M", "N"),
          vanus = c(20, 60, 30),
          pikkus = c(180, 200, 150),
          kaal = c(80, 100, 50))
andmed
##   nimi sugu vanus pikkus kaal
## 1  Mati  M  20  180  80
## 2 Toomas  M  60  200 100
## 3  Kati  N  30  150  50

melt()

Transformeeri lai andmestik pikaks.

alt text

library(reshape2)

# Näide 1
melt(andmed, id.vars=c("nimi", "sugu"))
##   nimi sugu variable value
## 1  Mati  M  vanus  20
## 2 Toomas  M  vanus  60
## 3  Kati  N  vanus  30
## 4  Mati  M  pikkus  180
## 5 Toomas  M  pikkus  200
## 6  Kati  N  pikkus  150
## 7  Mati  M   kaal  80
## 8 Toomas  M   kaal  100
## 9  Kati  N   kaal  50
# Näide 2
melt(andmed, id.vars=1:2)
##   nimi sugu variable value
## 1  Mati  M  vanus  20
## 2 Toomas  M  vanus  60
## 3  Kati  N  vanus  30
## 4  Mati  M  pikkus  180
## 5 Toomas  M  pikkus  200
## 6  Kati  N  pikkus  150
## 7  Mati  M   kaal  80
## 8 Toomas  M   kaal  100
## 9  Kati  N   kaal  50
# Näide 3
melt(andmed, measure.vars=c("vanus", "pikkus", "kaal"))
##   nimi sugu variable value
## 1  Mati  M  vanus  20
## 2 Toomas  M  vanus  60
## 3  Kati  N  vanus  30
## 4  Mati  M  pikkus  180
## 5 Toomas  M  pikkus  200
## 6  Kati  N  pikkus  150
## 7  Mati  M   kaal  80
## 8 Toomas  M   kaal  100
## 9  Kati  N   kaal  50
# Näide 4
melt(andmed, measure.vars=3:5)
##   nimi sugu variable value
## 1  Mati  M  vanus  20
## 2 Toomas  M  vanus  60
## 3  Kati  N  vanus  30
## 4  Mati  M  pikkus  180
## 5 Toomas  M  pikkus  200
## 6  Kati  N  pikkus  150
## 7  Mati  M   kaal  80
## 8 Toomas  M   kaal  100
## 9  Kati  N   kaal  50
# Näide 5
melt(andmed, measure.vars=2:5)
## Warning: attributes are not identical across measure variables; they will
## be dropped
##   nimi variable value
## 1  Mati   sugu   M
## 2 Toomas   sugu   M
## 3  Kati   sugu   N
## 4  Mati  vanus  20
## 5 Toomas  vanus  60
## 6  Kati  vanus  30
## 7  Mati  pikkus  180
## 8 Toomas  pikkus  200
## 9  Kati  pikkus  150
## 10  Mati   kaal  80
## 11 Toomas   kaal  100
## 12  Kati   kaal  50

dcast()

Transformeeri pikk andmestik laiaks.

alt text

# pikas formaadis andmed
andmed.m = melt(andmed, id.vars=c("nimi", "sugu"))
andmed.m
##   nimi sugu variable value
## 1  Mati  M  vanus  20
## 2 Toomas  M  vanus  60
## 3  Kati  N  vanus  30
## 4  Mati  M  pikkus  180
## 5 Toomas  M  pikkus  200
## 6  Kati  N  pikkus  150
## 7  Mati  M   kaal  80
## 8 Toomas  M   kaal  100
## 9  Kati  N   kaal  50
dcast(andmed.m, nimi + sugu ~ variable, value.var = "value")
##   nimi sugu vanus pikkus kaal
## 1  Kati  N  30  150  50
## 2  Mati  M  20  180  80
## 3 Toomas  M  60  200 100

Abiks võib olla järgmine värviline illustratsioon.

alt text