Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

Praktikumimaterjalid

Käesoleva aasta materjalid täienevad jooksvalt, eelmise aasta materjalid on siin.

Praktikum 1

10.02.2016

Sissejuhatus ainesse, reprodutseeritavasse analüüsi ja automatiseeritud statistikasse. Tarkvara R meeldetuletamine. Pakett knitr. Markdown. Pakett dplyr. Näide: automaatne aktsiaturu ülevaade.

Praktikum 2

17.02.2016

Reprodutseeritav analüüs. Näide: Kas suur võlakoorem vähendab riigi majanduskasvu? Joonised paketiga ggplot2. Pettuse tuvastamine Benfordi seaduse abil.

Praktikum 3

02.03.2016

Joonised paketiga ggplot2: erinevad joonisetüübid. Interaktiivsed rakendused paketiga shiny. Näide: ÕISi tagasiside visualiseerimine.

Praktikum 4

09.03.2016

Mittestandardne graafika. Kuidas teha sama häid jooniseid nagu NY Times seda teeb? Näide: NBA andmestik.

Praktikum 5

16.03.2016

Andmete kraapimine veebist. Näide: Riigikogu saadikute hääletamismustrid.

Praktikum 6

23.03.2016

Heatmap. Peakomponentanalüüs. Näide (jätkub): Riigikogu saadikute hääletamismustrid. Käsitsi kirjutatud numbrite andmestik.

Praktikum 7

30.03.2016

Logistiline regressioon. Mitmese testimise probleem. Näide: biomarkerid ja statistika (ehk kuidas ennustada surma).

Praktikum 8

06.04.2016

Doping ja statistika. Statistiline test. Näide: ühe dopingujuhtumi analüüs.