Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

Praktikumimaterjalid

Praktikum 1

10.02.2015

Sissejuhatus ainesse, reprodutseeritavasse analüüsi ja automatiseeritud statistikasse. Tarkvara R meeldetuletamine. Pakett knitr. Markdown. Pakett dplyr. Näide: automaatne aktsiaturu ülevaade.

Praktikum 2

17.02.2015

Reprodutseeritav analüüs. Näide: Kas suur võlakoorem vähendab riigi majanduskasvu? Joonised paketiga ggplot2. Pettuse tuvastamine Benfordi seaduse abil.

Praktikum 3

03.03.2015

Joonised paketiga ggplot2: erinevad joonisetüübid. Interaktiivsed rakendused paketiga shiny. Näide: ÕISi tagasiside visualiseerimine.

Praktikum 4

10.03.2015

Mittestandardne graafika. Kuidas teha sama häid jooniseid nagu NY Times seda teeb? Näide: NBA andmestik.

Praktikum 5

17.03.2015

Andmete kraapimine veebist. Näide: Riigikogu saadikute hääletamismustrid.

Praktikum 6

24.03.2015

Heatmap. Peakomponentanalüüs. Näide (jätkub): Riigikogu saadikute hääletamismustrid. Käsitsi kirjutatud numbrite andmestik.

Praktikum 7

31.03.2015

Logistiline regressioon. Mitmese testimise probleem. Näide: biomarkerid ja statistika (ehk kuidas ennustada surma).

Praktikum 8

7.04.2015

Doping ja statistika. Statistiline test. Näide: ühe dopingujuhtumi analüüs.

Praktikum 9

21.04.2015

Külalisesineja: Krista Fischer. Küsimused dopingujuhtumi ning biomarkerite teema kohta. Kokkuvõte ainest.