Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

Kodutöö

Kodutöö

Tähtaeg: 09.03.2017 23:59 GMT

(25 punkti + boonuspunktid) Lahenda praktikumis alustatud õppetulemuste visualiseerimise ülesanded.

Mida on vaja esitada?

  • Ülesande 3 kohta tuleb esitada zip fail, kus oleks kõik, mis vajalik shiny rakenduse töötamiseks, sealhulgas server.R ja ui.R või app.R ning andmestiku fail.
  • Ülejäänud ülesannete kohta tuleb esitada nii andmeanalüüsi raport (html või pdf formaadis) kui ka selle lähtekood .Rmd failina.

Lahendused saata meili peale: taavi.unt@ut.ee