Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

Jaotuste äraarvamine

Kas õppeainete töömaht oli selline, nagu ette nähtud?

Milliseid hindeid tudengid said?

Kuidas hindasid tudengid õppeaineid?