Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

tidyr

tidyr

tidyr on Hadley Wickhami kirjutatud R-i pakett, mis aitab laias formaadis andmetabelit transformeerida pikas formaadis andmestikuks ja vastupidi.

Laias formaadis andmestik - üks rida vastab ühele objektile. Selles reas on kirjas kõik, mis antud objekti kohta üldse mõõdetud on.

Pikas formaadis andmestik - ühe objekti andmed võivad esineda mitmel real. Iga rida kirjeldab ühe objekti ühte tunnust. Loomulikult võib laia ja pika formaadi vahel olla palju vahepealseid variante – näiteks ka ülaltoodud pikka formaati saab veel pikemaks venitada (kuidas?).

Paljud paketid tahavad sisendiks pikas formaadis andmeid (nt ggplot2 pakett või funktsioonid lm(), glm()). Inimestel on aga mugavam vaadelda ja sisestada andmeid laias formaadis. Loe artiklist Tidy Data, milline on Hadley Wickham’i arvates hea andmete esitusviis.

Järgnevalt on toodud minimalistlikud näited, mis iseloomustavad paketi tidyr funktsionaalsust.

andmed = data.frame(nimi= c("Mati", "Toomas", "Kati"),
          sugu = c("M", "M", "N"),
          vanus = c(20, 60, 30),
          pikkus = c(180, 200, 150),
          kaal = c(80, 100, 50))
andmed
##   nimi sugu vanus pikkus kaal
## 1  Mati  M  20  180  80
## 2 Toomas  M  60  200 100
## 3  Kati  N  30  150  50

gather()

Transformeeri lai andmestik pikaks.

library(tidyr)

# Näide 1
gather(andmed, key=tunnus, value=vaartus, vanus, pikkus, kaal)
##   nimi sugu tunnus vaartus
## 1  Mati  M vanus   20
## 2 Toomas  M vanus   60
## 3  Kati  N vanus   30
## 4  Mati  M pikkus   180
## 5 Toomas  M pikkus   200
## 6  Kati  N pikkus   150
## 7  Mati  M  kaal   80
## 8 Toomas  M  kaal   100
## 9  Kati  N  kaal   50
# Näide 2
gather(andmed, key=tunnus, value=vaartus, vanus:kaal)
##   nimi sugu tunnus vaartus
## 1  Mati  M vanus   20
## 2 Toomas  M vanus   60
## 3  Kati  N vanus   30
## 4  Mati  M pikkus   180
## 5 Toomas  M pikkus   200
## 6  Kati  N pikkus   150
## 7  Mati  M  kaal   80
## 8 Toomas  M  kaal   100
## 9  Kati  N  kaal   50
# Näide 3
gather(andmed, key=tunnus, value=vaartus, -nimi, -sugu)
##   nimi sugu tunnus vaartus
## 1  Mati  M vanus   20
## 2 Toomas  M vanus   60
## 3  Kati  N vanus   30
## 4  Mati  M pikkus   180
## 5 Toomas  M pikkus   200
## 6  Kati  N pikkus   150
## 7  Mati  M  kaal   80
## 8 Toomas  M  kaal   100
## 9  Kati  N  kaal   50
# Näide 4
gather(andmed, key=tunnus, value=vaartus, -nimi)
## Warning: attributes are not identical across measure variables; they will
## be dropped
##   nimi tunnus vaartus
## 1  Mati  sugu    M
## 2 Toomas  sugu    M
## 3  Kati  sugu    N
## 4  Mati vanus   20
## 5 Toomas vanus   60
## 6  Kati vanus   30
## 7  Mati pikkus   180
## 8 Toomas pikkus   200
## 9  Kati pikkus   150
## 10  Mati  kaal   80
## 11 Toomas  kaal   100
## 12  Kati  kaal   50
# Näide 5
gather_(andmed, key_col="tunnus", value_col="vaartus", 
    gather_cols = c("sugu","vanus","pikkus","kaal"))
## Warning: attributes are not identical across measure variables; they will
## be dropped
##   nimi tunnus vaartus
## 1  Mati  sugu    M
## 2 Toomas  sugu    M
## 3  Kati  sugu    N
## 4  Mati vanus   20
## 5 Toomas vanus   60
## 6  Kati vanus   30
## 7  Mati pikkus   180
## 8 Toomas pikkus   200
## 9  Kati pikkus   150
## 10  Mati  kaal   80
## 11 Toomas  kaal   100
## 12  Kati  kaal   50

spread()

Transformeeri pikk andmestik laiaks.

# pikas formaadis andmed
andmed.pikk = gather(andmed, key=tunnus, value=vaartus, -nimi, -sugu)
andmed.pikk
##   nimi sugu tunnus vaartus
## 1  Mati  M vanus   20
## 2 Toomas  M vanus   60
## 3  Kati  N vanus   30
## 4  Mati  M pikkus   180
## 5 Toomas  M pikkus   200
## 6  Kati  N pikkus   150
## 7  Mati  M  kaal   80
## 8 Toomas  M  kaal   100
## 9  Kati  N  kaal   50
# Näide 1
spread(andmed.pikk, key=tunnus, value=vaartus)
##   nimi sugu kaal pikkus vanus
## 1  Kati  N  50  150  30
## 2  Mati  M  80  180  20
## 3 Toomas  M 100  200  60
# Näide 2
spread_(andmed.pikk, key_col="tunnus", value_col="vaartus")
##   nimi sugu kaal pikkus vanus
## 1  Kati  N  50  150  30
## 2  Mati  M  80  180  20
## 3 Toomas  M 100  200  60