Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

Kodutöö

Tähtaeg: 16.03.2017 23:59

I osa

(11 punkti) Lahenda praktikumis alustatud NBA ülesanded.

II osa

(14 punkti) Lahenda lennuliikluse visualiseerimise ülesanded.

Mida on vaja esitada?

  • I ja II osa kohta tuleb esitada nii andmeanalüüsi raport (html või pdf formaadis) kui ka selle lähtekood .Rmd failina. Lisaks võiksid mainida, kui palju aega kulus I ja II osa peale. Mida arvad ülesannetest?

Lahendused saata meili peale: taavi.unt@ut.ee