Statistiline andmeteadus ja visualiseerimine MTMS.01.100     Praktikumid     Projektid

Praktikumimaterjalid

Praktikumi materjalid täienevad jooksvalt, 2016. aasta materjalidega saab tutvuda siin.

Praktikum 1

10.02.2017

Sissejuhatus ainesse, reprodutseeritavasse analüüsi ja automatiseeritud statistikasse. Tarkvara R meeldetuletamine. Pakett knitr. Markdown. Pakett dplyr. Näide: automaatne aktsiaturu ülevaade.

Praktikum 2

17.02.2017

Reprodutseeritav analüüs. Näide: Kas suur võlakoorem vähendab riigi majanduskasvu? Joonised paketiga ggplot2. Pettuse tuvastamine Benfordi seaduse abil.

Praktikum 3

03.03.2017

Joonised paketiga ggplot2: erinevad joonisetüübid. Interaktiivsed rakendused paketiga shiny. Näide: ÕISi tagasiside visualiseerimine.

Praktikum 4

10.03.2017

Mittestandardne graafika. Kuidas teha sama häid jooniseid nagu NY Times seda teeb? Näide: NBA andmestik.

Praktikum 5

17.03.2017

Andmete kraapimine veebist. Näide: Riigikogu saadikute hääletamismustrid.

Praktikum 6

24.03.2017

Heatmap. Peakomponentanalüüs. Näide (jätkub): Riigikogu saadikute hääletamismustrid. Käsitsi kirjutatud numbrite andmestik.

Praktikum 7

31.03.2017

Logistiline regressioon. Mitmese testimise probleem. Näide: biomarkerid ja statistika (ehk kuidas ennustada surma).

Praktikum 8

07.04.2017

Doping ja statistika. Statistiline test. Näide: ühe dopingujuhtumi analüüs.